Header Ads

Ejercicio resuelto punto muerto. SELECTIVIDAD (PAU) CATALUÑA 2018 (examen extraordinaria julio)

Ejercicio resuelto punto muerto. SELECTIVIDAD CATALUÑA 2018 (examen extraordinaria julio) 

La Sònia es dedica a fer llibretes a mà. Les ven totes al mateix preu els dissabtes, que és quan no té classe a la universitat. Dissabte passat va vendre 12 llibretes i va ingressar 72 €. Els costos totals que la Sòniava assumir amb la producció i la venda de les 12 llibretes van ser de 44 €, mentre que el dissabte anterior, que n’havia venut 15, els costos totals van pujar a 50 €.1.Si els costos fixos diaris que té la Sònia són de 20 €, calculeu els costos variables de cada llibreta, el preu de venda unitari, el punt mort diari en unitats físiques i el benefici que va obtenir tots dos dissabtes. [0,8 punts]

2. Què podria fer la Sònia per a fer baixar el punt mort? Per què seria bo aconseguir aquesta reducció? [0,2 punts]

 

Solución.

 

1. CV si CF = 20

 

Para calcular el coste variable unitario,sabemos que los costes totales con 44 euros y que son la suma de costes fijos y variables

 

CT = CF + CV = CF + Cvu*Q

 

44 = 20 + Cvu*12

 

44 – 20 = Cvu*12

 

CVu = 24/12 = 2 euros

 

Para calcular el precio de venta partimos de la formula de ingreso total

 

IT = P*Q 

 

72 = P*12

 

P = 72/12 = 6 euros

 

En cuando al punto muerto

 

Q* = CF / (P – Cvu)

 

Q* = 20/ (6 – 2) = 5 unidades

 

Si la empresa produce y vende 5 unidades su beneficio será igual a cero. Si vende más de 5 obtendrá beneficios y si vende menos de 5 tendrá pérdidas. 

 

Lo podemos comprobar.

 

Si Q* = 5

 

IT = P*Q = 6*5 = 30

CT = CF + CVu*Q = 20 + 2*5 = 30

 

Vemos que en el punto muerto coincide que ingresos y costes son iguales y por tanto el beneficio es igual a cero.

 

2. Cómo disminuir el punto muerto

 

Para tratar de disminuir el punto muerto, una empresa tiene 3 posibilidades

 

- Reducir los costes fijos

- Reducir los costes variables unitarios

- Aumentar el precio de venta

 

La disminución del punto muerto es interesante para una empresa ya que eso indica que llegará antes al punto donde se empiezan a ganar beneficios.Y aquí te dejo otro ejercicio de punto muerto para que puedas seguir practicando.

Con la tecnología de Blogger.