Header Ads

Ejercicio resuelto ratios SELECTIVIDAD (PAU) CATALUÑA 2020 (examen ordinaria junio)

Ejercicio resuelto ratios SELECTIVIDAD (PAU) CATALUÑA 2020 (examen ordinaria junio)

L’empresa Mik, SA presenta la informació comptable següent amb data 31 de desembre de 2019.

1. Feu una anàlisi de la solvència de l’empresa a curt termini mitjançant tres ràtios: la de liquiditat, la de tresoreria i la de disponibilitat. Digueu si Mik, SA pot tenir problemas de liquiditat i justifiqueu la resposta. [1,5 punts]


2. El director general de l’empresa Mik, SA té un germà que és un empresari individual. Aquest empresari està valorant dur a terme una inversió que consisteix en l’explotació d’una benzinera durant tres anys. Les característiques del projecte són les següents:

a) L’empresari haurà de fer un pagament inicial de 200.000 €, la meitat dels quals els aportarà ell mateix i l’altra meitat mitjançant un préstec que haurà de tornar al cap de tres anys, juntament amb uns interessos de 30.000 €.

b) Una empresa petroliera subministrarà el carburant a l’empresari el dia 1 de cada mes i l’hi cobrarà el dia 30 del mateix mes. Es calcula que anualment pagarà 500.000 € per aquest concepte.

c) Per a afrontar diferents imprevistos, l’empresari disposarà d’una pòlissa de crèdit a tres anys de 100.000 €, que ha previst que li suposarà uns pagaments anuals de 10.000 €.

Identifiqueu les diferents fonts de finançament que utilitzarà l’empresari individual en aquest projecte d’inversió i classifiqueu-les segons la procedència i el termini. No cal que argumenteu la resposta. [1 punt]


Solución


1. Ratios


El ratio de liquidez mide la capacidad de la empresa para poder hacer sus pagos inmediatos con sus activos más corrientes. Indica la liquidez de la empresa

RL= Activo corriente / Pasivo corriente = 700.000/ 425.000 = 1,65

Este dato nos dice que de cada euro de deudas a corto plazo, la empresa dispone de 1,65 euros para pagar con sus activos corrientes. Como el óptimo del ratio es 1,5-2, el dato indica buena situación de liquidez.

 

El ratio de tesorería mide la capacidad de la empresa para poder hacer sus pagos inmediatos con el disponible y realizable. Indica la liquidez más inmediata.

RT = (Realizable + Disponible) / Activo corriente = (50.000 + 150.000) / 425.000 = 0,47

Este dato nos dice que de cada euro de deudas a corto plazo, la empresa dispone de 0,47 euros para pagar a través de disponible y realizable. Como el óptimo del ratio es 0,8-1,2, el dato indica escasez de liquidez inmediata. Puede haber dificultad para los pagos más inmediatos.

 

El ratio de disponibilidad  mide la capacidad de la empresa para poder hacer sus pagos muy inmediatos con el disponible. Indica la liquidez muy inmediata.

Rd = (Disponible) / Activo corriente = (150.000) / 425.000 = 0,35

Este dato nos dice que de cada euro de deudas a corto plazo, la empresa dispone de 0,35 euros para pagar a través de disponible. Como el óptimo del ratio es 0,2-0,3, el dato indica buena situación de liquidez inmediata (un pequeño exceso).


Como vemos la situación de liquidez es buena, salvo por el ratio de tesorería que está un poco bajo. Cuando esto ocurre ey el ratio de liquidez presenta una buena situación es porque las existencias son elevadas. Sería aconsejable para la empresa llevar alguna estrategia como descuentos para agilizar la venta de las mismas.


2. Fuentes de financiación


a) Capital. Procedencia externa. Largo plazo

Préstamo a 3 años. Procedencia externa. Largo plazo

b) Crédito comercial. Procedencia externa. Corto plazo

c) Crédito bancario a 3 años.  Procedencia externa. Largo plazo


Y si quieres seguir repasando. Análisis de ratios financieros 

Con la tecnología de Blogger.